Khai mac Hội khỏe Phù Đổng Hội thao Quốc phòng An ninh năm học 2020 2021

Khai mac Hội khỏe Phù Đổng Hội thao Quốc phòng An ninh năm học 2020 2021
Thực hiện kế hoạch của SGD& ĐT, công tác giáo dục năm học của nhà trường, sáng ngày 18-12- 2020 trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức Kỉ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Khai mạc HKPĐ và Hội thao Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2020 - 2021.